Beklager, er du italiensk? Ingenting, jeg passerte, jeg så deg og jeg ønsket å møte deg Er du forlovet? Det er ikke tilfelle Hvordan kommer det? Jeg har ingen interesse i å kjenne deg

Jeg er allerede opptatt Ah, du er allerede opptatt, ok, farvel

Source: Youtube